Тръжна процедура за доставка на народни носии, музикални инструменти, мебели, мобилна сцена и екран за читалище Изгрев - 1956 в село Рибново, община Гърмен

18.05.2018

Тръжна процедура за доставка на народни носии, музикални инструменти, мебели, мобилна сцена и екран за читалище Изгрев - 1956 в село Рибново, община Гърмен

 

Референтен номер: CB006.1.21.001 -04/Supp/PP2

 

 

 

Община Гърмен възнамерява да възложи договор за Тръжна процедура за доставка на народни носии, музикални инструменти, мебели, мобилна сцена и екран за читалище Изгрев - 1956 в село Рибново, община Гърмен, проект № CB006.1.21.001 "Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции" с финансова помощ от Интеррегг - ИПП програма за ТГС България - Македония програма 2014- 2020. Тръжната документация е на разположение за проверка в община Гърмен, Адрес:. 2960 Гърмен, ул Първа 35, Република България и е публикуван на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.garmen.bg/

 

Крайният срок за подаване на оферти е 18.06.2018, 17:00 (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.garmen.bg/

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

Facebook icon
Twitter icon