Тендерска постапка за испорака на народни носии, музички инструменти, мебел, мобилна сцена и екран за читалиште "Изгрев" - 1956 година во село Рибново, општина Гармен

18.05.2018

Тендерска постапка за испорака на народни носии, музички инструменти, мебел, мобилна сцена и екран за читалиште "Изгрев" - 1956 година во село Рибново, општина Гармен

 

Референтен број: CB006.1.21.001 -04/Supp/PP2

 

 

 

Општина Грмен отвора тендерска постапка за испорака на народни носии, музички инструменти, мебел, мобилна сцена и екран за читалиште "Изгрев" - 1956 година во село Рибново, општина Гармен, проект № CB006.1.21.001 "Развој на туризмот во прекуграничниот регион Босилово - Грмен, преку зачувување на локалните културни традиции" со финансиска помош од Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014- 2020. Тендерската документација е достапна во општина Грмен, адреса: ул Прва бр. 35, 2960 Грмен, Република Бугарија и е објавена на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.garmen.bg/

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 18.06.2018, 17:00 (локално време).

 

Можни дополнителни информации или објаснувања / прашања ќе бидат објавени на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.garmen.bg/

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

Facebook icon
Twitter icon