ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА „Градинарство и партерно подреждане в околностите около манастира „Свети Леонтий“ в село Водоча, Струмица и манастирски жилища“

30.12.2019

ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА „Градинарство и партерно подреждане в околностите около манастира „Свети Леонтий“ в село Водоча, Струмица и манастирски жилища“

Референтен номер: CB006.2.21.143 - PP1/04


 

 

1.       Референтен номер:

CB006.2.21.143 - PP1/04

 

2.       Дата на публикуване:

10.12.2019

 

3.       Име на програмата:

Интеррег - ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006

 

4.       Възложител:

Община Струмица

 

5.       Причина за отмяна:

Според информацията и критериите, определени в тръжните документи, т.е. Инструкция за оферентите:

Точка 3. Оглед на обекта

Задължително посещение на информационен сайт ще се проведе на 13.12.2019 г. (12.00 ч., Местно време). Точката за събиране ще бъде в сградата на общината (ул. „Благой Янков-Мучето“ № 37 (Дом Арм) Струмица. Представителят на общината ще създаде списък за присъствие с участниците в посещението на обекта

Описание:

Според изискванията посещението на информационния сайт е задължително. Поради технически и административни проблеми посещението на обекта не се проведе. Поради тази причина Възложителят, т.е. Община Струмица реши да отмени тръжната процедура.

Възлагащият орган ще започне нова тръжна процедура за този проект с нов набор от тръжни документи (тръжно досие), които ще бъдат публикувани на уеб сайта на програмата.
 

 

 

Facebook icon
Twitter icon