Тръжна процедура за „Градинарство и партерно подреждане в околностите около манастира „Свети Леонтий“ в село Водоча, Струмица и манастирски жилища“

10.12.2019

Тръжна процедура за „Градинарство и партерно подреждане в околностите около манастира „Свети Леонтий“ в село Водоча, Струмица и манастирски жилища“

Референтен номер:CB006.2.21.143 - PP1/04


Община Струмица открива тръжна процедура за „градинарство и партерно подреждане в околностите около манастира „Свети Леонтий“ в село Водоча, Струмица и манастирски жилища“ с референтен номер CB006.2.21.143 - PP1 / 04. Тръжната процедура е стартирана по проект „Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“, реализиран с финансова помощ от Интеррег - ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006.

Тръжното досие е достъпно на уебсайта на програмата и на уебсайта на община Струмица, както следва:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
https://www.strumica.gov.mk/

 

Крайният срок за подаване на оферти е 10.01.2020 - 14.00 ч. по македонско време.

 

Евентуална допълнителна информация, свързана с тази тръжна процедура, ще бъде публикувана на горепосочените уебсайтове.

 

Тръжната документация е на разположение  ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon