Информационен ден за стратегически проект

25.04.2023

На 24.04.2023 г. в помещенията на Областна администрация Благоевград представителите на Управляващия орган, Националния орган и Съвместния секретариат проведоха информационен ден. Обучението беше предназначено за членове на проектните екипи на Областна администрация Благоевград и Митническа администрация на Северна Македония, които ще бъдат част от ограничената покана за предварително определени кандидати за стратегически проектни предложения - „Създаване на нов ГКПП Струмяни-Берово (Клепало) между България и Северна Македония" No 2021TC16IPCB006 – 2022 – 1

Facebook icon
Twitter icon