Информационен ден за стратегически проект - 24.04.2023 г. - Благоевград