Инфо ден за стратешки проект - 24.04.2023 - Благоевград