Актуализирано Ръководство за изпълнение на проекти по Първата покана

12.01.2017

 

Ръководство за изпълнение на проекти по Първата покана
No 2014TC16I5CB006-2015-1

 

Версия 2 - януари 2017

Актуализираната версия на Наръчника за изпълнение на проекти по първата покана - версия 2 влиза в сила от 12.01.2017. Промените са основно по отношение на процедурите за избор на изпълнител - стр. 15-17 и приложение 14.1.1 - Инструкции към кандидатите.

Facebook icon
Twitter icon