Обучение за македонските членове на екипите за управление на проекти - Щип - 18.07.2019