Форум за търсене на партньори в рамките на първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения