• Европейски ден на сътрудничество 2016 - Концерт
 • Европейски ден на сътрудничество 2016 - Концерт
 • Проект: Българче и македонче – ръка за ръка
 • Трето заседание на Съвместния комитет за наблюдение - Кюстендил
 • Концерт в рамките на проекта Rock’n Pop границите
 • Проект: Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка
 • Фестивал в рамките на проекта Дигитална култура за регионално сближаване – Кюстендил
 • Европейски ден за сътрудничество 2015 в Кюстендил
 • Проект: Културен туризъм - мост между населението на трансграничния регион на Гърмен и Босилово
 • Проект: Възстановяване на природата за по-добро качество на живот – парк  Берово
 • Проект: Бизнес инкубатор - Икономическо развитие и Видимост на граничния регион
 • Проект: Възстановяване на природата за по-добро качество на живот – парк Сандански
 • Посещение на проект на членове на Съвместния комитет за наблюдение – Разлог
 • Европейски ден за сътрудничество 2015
 • Проект: e-Commerce в подкрепа на износа в транс-граничния регион Струмица – Кюстендил
На 21 октомври 2016 г. в Парк Хотел Кюстендил, гр. Кюстендил се проведе обучение на български език...
На 19 октомври 2016 г. в хотел Хилтън в София се проведе Церемония за връчване на договорите от...
Съвместният секретариат на Интеррег – ИПП  Програмата за трансгранично сътрудничество...

Финансирани проекти

Историята на успеха 2007-2013

Партньорска база данни