• Проект: Българче и македонче – ръка за ръка
 • Концерт в рамките на проекта Rock’n Pop границите
 • Проект: Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка
 • Фестивал в рамките на проекта Дигитална култура за регионално сближаване – Кюстендил
 • Европейски ден за сътрудничество 2015 в Кюстендил
 • Проект: Културен туризъм - мост между населението на трансграничния регион на Гърмен и Босилово
 • Проект: Възстановяване на природата за по-добро качество на живот – парк  Берово
 • Проект: Бизнес инкубатор - Икономическо развитие и Видимост на граничния регион
 • Проект: Възстановяване на природата за по-добро качество на живот – парк Сандански
 • Посещение на проект на членове на Съвместния комитет за наблюдение – Разлог
 • Европейски ден за сътрудничество 2015
 • Проект: e-Commerce в подкрепа на износа в транс-граничния регион Струмица – Кюстендил
Годишен доклад за изпълнение за периода 2014-2015 AIR 2014-2015 Citizens Summary
Pезултати от административната оценка и оценка на допустимост на проектните предложения по първата...
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на...

Трансграничен регион

Историята на успеха 2007-2013

Партньорска база данни