• Ден на европейското сътрудничество 2022 - Ден на отворени врати
 • Ден на европейското сътрудничество 2021 - Виртуален Туристически Панаир
 • Официална церемония по връчване на договори за субсидия по втората Покана - София, 12 юли 2019 г.
 • Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Interreg - ИПП Програмата за ТГС България - Македония - Берово 17.01.2019
 • Ден на европейското сътрудничество 2018
 • Ден на европейското сътрудничество 2017
 • Четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение - Берово
 • Европейски ден на сътрудничество 2016 - Концерт
 • Проект: Българче и македонче – ръка за ръка
 • Трето заседание на Съвместния комитет за наблюдение - Кюстендил
 • Концерт в рамките на проекта Rock’n Pop границите
 • Проект: Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка
 • Фестивал в рамките на проекта Дигитална култура за регионално сближаване – Кюстендил
 • Европейски ден за сътрудничество 2015 в Кюстендил
 • Проект: Културен туризъм - мост между населението на трансграничния регион на Гърмен и Босилово
 • Проект: Възстановяване на природата за по-добро качество на живот – парк  Берово
 • Проект: Бизнес инкубатор - Икономическо развитие и Видимост на граничния регион
 • Проект: Възстановяване на природата за по-добро качество на живот – парк Сандански
 • Посещение на проект на членове на Съвместния комитет за наблюдение – Разлог
 • Ден на европейското сътрудничество 2015
21 септември е Денят на европейското сътрудничество и всяка година повече от 100 програми на...
След като през месец юни бе дадена „зелена“ светлина за изготвянето на инвестиционния...
В очакване на Деня на европейското сътрудничество 2022, подготвихме празнична викторина! За да...

Финансирани проекти

Карта на финансираните проекти

Историята на успеха 2007-2013

2007-2013 снимка