Прирачник за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2 - Верзија 5 - јуни 2023

03.07.2023

Прирачникот за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2 - Верзија 5 - јуни 2023 е достапен ТУКА

 

Ажурираната верзија на Прирачникот за имплементација на проекти по вториот повик

- верзија 5 влезе во сила од 03.07.2023. 

 

Анексите се достапни ТУКА

 

Резимето на главните модификации во Верзијата 5 на PIM може да ги најдете ТУКА

Facebook icon
Twitter icon