ВАЖНО!

27.03.2018

ВАЖНО!

  Барањата за регистрација за електронско доставување на проектни предлози во рамките на Вториот повик можат да се поднесат најдоцна до 17:00 часот. локално бугарско време (ЕЕТ) на 08 мај 2018 година на следната адреса:

https://bp.ipa-cbc-007.eu/beneficiary_reg/registration/add

 

  Крајниот рок за поднесување на проектни предлози е 11 мај 2018 година, 17:00 ч. локално бугарско време (ЕЕТ).

Facebook icon
Twitter icon