Во Сандански се одржа информативен семинар "Нов период - нови можности за развој на прекуграничната соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија"