Проведен информационен семинар "Нов период - нови възможности за развитие на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Македония" във Сандански