Онлајн обука за македонските членови на екипите за управување на проектите финансирани со вториот повик за предлог проекти од списокот со резерви - 12-13.10.2022