Онлайн обучение за македонските членове на екипите за управление на проектите, финансирани по втората покана за представяне на предложения от списъка с резерви - 12-13.10.2022