Онлајн обука за членови на екипите за управување на проектите - 17-18.03.2021