Онлайн обучение за членове на екипите за управление на проекти - 17-18.03.2021