Церемонија за врачување на договори во рамки на Првиот повик за предлог проекти