Церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения