Технички проблеми со MIS и BP

02.03.2021

Почитувани корисници и бенефициенти,

Поради технички причини, работењето во Информацискиот систем за управување (MIS) и Порталот за бенефициенти (BP) во делот My FIles е ограниченo.

Facebook icon
Twitter icon