Технически проблеми с MIS и BP

02.03.2021

Уважаеми потребители и бенефициенти,

Поради технически причини операциите в информационния систем за управление (MIS) и портала за бенефициенти (BP) в раздел My FIles са ограничени.

Facebook icon
Twitter icon