Регионален Консултативен Форум - Струмица

27.02.2014

Регионален Консултативен Форум - Струмица

На 26 февруари 2014 година во хотелот Сириус во Струмица се оджа првиот Регионален Консултативен Форум во рамки на подготовката на новата IPA II програма за прекугранична соработка Бугарија – Макеоднија 2014-2020.  Раководителот на Заедничкиот Технички Секретаријат-Ќустендил  г-дин  Николај Дочев  го поздрави присуството на  30-тината учесници од Југоисточниот плански регион,  а комплетните резултати од анализите  и предложените тематски приоритети  ги презентираше г-ѓа  Јасминка Тасева Јанковиќ  експерт од Конзорциумот за Проектно Планирање и Управување.

Facebook icon
Twitter icon