Регионален Консултативен Форум - Струмица

27.02.2014

Регионален Консултативен Форум - Струмица

На 26 февруари 2014 г. в хотел “Сириус”  гр. Струмица , Македония се проведе  първия регионален консултативен форум в рамките на подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Македония  2014-2020. Ръководителят на Съвместния Технически Секретариат – Кюстендил  г-н Николай Дочев приветства присъстващите около 30 - тина участници от Югоизточния планов регион, а резултатите от анализа и предложените тематични приоритети представи г-жа Ясминка Тасева Янкович експерт от Консорциум за проектно програмиране и управление.

Facebook icon
Twitter icon