Јавна расправа за следниот програмски период - Струмица

25.09.2019

На 24 септември 2019 година управувачкиот орган на Програмата за прекугранична соработка организираше јавна расправа - Регионален форум за развој на програмата за прекугранична соработка меѓу двете земји за следниот програмски период 2021 - 2027 година. Македонските претставници на засегнатите страни - локалните и регионалните власти, организации, образовни институции, невладини организации од регионите во салата на Домот на АРМ во Струмица дебатираа за нивните потреби и мислења за новиот програмски период.

 

Facebook icon
Twitter icon