Обществена консултация за следващия програмен период - Струмица

25.09.2019

На 24 септември 2019 г. управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество организира об- Регионален форум за развитието на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни за следващия програмен период 2021 - 2027 г. Македонски представители на техните заинтересовани страни - местните и регионалните власти, браншовите организации, образователните институции, неправителствените организации от всички региони в залата на Дома на АРМ в Струмица обсъдиха своите нужди и становища за новия програмен период.

 

Facebook icon
Twitter icon