Анкета за сите заинтересирани:

17.10.2018

Вашето мислење е важно за нашата Програма!

Управувачкиот орган на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА помеѓу Република Бугарија и Република Македонија 2014-2020 најљубезно Ве поканува да учествувате во анкетата за мониторинг на резултатите на програмата кои се користат за мерење на нејзините цели. Проучувањето ке биде отворено за сите заинтересирани до 20 ноември 2018 год.

Вашиот придонес во овој процес е многу важен и затоа Управувачкиот орган смета на Вашето активно учество во анкетата. Прашалниците се објавени и на англиски и бугарски јазик, па така Управувачкиот орган ке го цени и вклучувањето на Вашите партнери во оваа проучување.

Ве молиме да пополните по еден прашалник за секој индикатор.

 

Прашалниците се достапни на следните линкови:

Прашалник 1 - Показател за резултат 1.1.1: „Подобрена способност за заштита на животната средина и одржливо искористување на заедничките природни ресурси“:

http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/pokazatel-za-rezultat-111-podobrena-sposobn...

 

Прашалник 2 - Показател за резултат 2.2.1: „Зголемено ниво на заеднички и интегрирани пристапи кон одржлив развој на туризмот во прекуграничниот регион“:

http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/pokazatel-za-rezultat-221-zgolemeno-nivo-na...

 

Прашалник 3 - Показател за резултат 2.3.1:“Зголемена јавна свест за одржливо искористување на природното и културното наследство и ресурсите“:

http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/pokazatel-za-rezultat-231zgolemena-javna-sv...

 

Прашалник 4 - Показател за резултат 3.1.2: “Зголемена информираност за можностите за бизнис во регионот“:

http://www.ipa-cbc-007.eu/mk/pokazatel-za-rezultat-312-zgolemena-informi...

 

Ви благодариме за Вашето учеството и поддршката во оваа важна иницијатива!

Доколку имате било какви прашања, не двоумете се да не контактирате.

 

Тимот на Управувачкиот орган

Facebook icon
Twitter icon