Анкета за всички заинтересовани:

17.10.2018

Вашето мнение е важно за нашата Програма!

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП между Република България и Република Македония 2014 – 2020 Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Вашият принос е много важен в този процес и затова Управляващият орган разчита на активното Ви участие в анкетата. Въпросниците са публикувани и на македонски и английски език, така че Управляващият орган ще оцени високо и включването на Вашите партньори в проучването.

Моля, попълнете по един въпросник за всеки индикатор.

 

Въпросниците са налични на следните линкове:

Въпросник 1 - Индикатор за резултат 1.1.1: „Повишен капацитет за опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси“:

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/indikator-za-rezultat-111-povishen-kapacite...

 

Въпросник 2 - Индикатор за резултат 2.2.1: „Повишено равнище на съвместните и интегрирани подходи към устойчиво развитие на туризма в трансграничния район“:

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/indikator-za-rezultat-221-povisheno-ravnish...

 

Въпросник 3 - Индикатор за резултат 2.3.1: “Повишена обществена осведоменост относно устойчивото използване на природните и културни наследство и ресурси”:

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/indikator-za-rezultat-231-povishena-obshche...

 

Въпросник 4 - Индикатор за резултат 3.1.2: “Повишена осведоменост за възможностите за бизнес в региона“:

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/indikator-za-rezultat-312-povishena-osvedom...

 

Благодарим Ви за участието и подкрепата в тази важна инициатива!

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Екипът на Управляващия орган

Facebook icon
Twitter icon