Онлајн обука за македонските членови на екипите за управување на проектите финансирани со вториот повик за предлог проекти од списокот со резерви

07.10.2022
Event date: 
12.10.2022 09:30 to 13.10.2022 13:00
Facebook icon
Twitter icon