Обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите финансирани по вториот повик

11.07.2019
Event date: 
16.07.2019 10:00 to 15:30

Обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите финансирани по вториот повик

 

Обласна администрација Жустендил - 2 спрат

ул. Демокрација 44А, 2500 Жустендил

Facebook icon
Twitter icon