Тръжна процедура за вътрешни ремонтни дейности на сградата на читалище „Георги Тодоров - 1885“ - гр. Белица

03.12.2019

Тръжна процедура за вътрешни ремонтни дейности на сградата на читалище „Георги Тодоров - 1885“  - гр. Белица

Референтен номер: CB006.2.21.107-W2


Народно читалище "Георги Тодоров-1885" - гр.Белица започва тръжна процедура за вътрешни ремонтни дейности на сградата на читалище „Георги Тодоров - 1885“ - гр.Белица с референтен номер CB006.2.21.107-W2. Тръжната процедура е стартирана по проект „Културен мост през вековете“, реализиран с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006.

Тръжното досие е достъпно на уебсайта на програмата и на уебсайта на Народно читалище "Георги Тодоров-1885" - гр.Белица, както следва:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://library.belitsa.com

 

Крайният срок за подаване на оферти е 03.01.2020 до 17.00 ч. (местно време).

 

Евентуална допълнителна информация, свързана с тази тръжна процедура, ще бъде публикувана на горепосочените уебсайтове.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon