Тендерска постапка за внатрешна реновирање на зградата на Читалиште „Георги Тодоров - 1885“ - Белица

03.12.2019

Тендерска постапка за внатрешна реновирање на зградата на Читалиште „Георги Тодоров - 1885“ - Белица

Референтен број: CB006.2.21.107-W2


Народното читалиште „Георги Тодоров - 1885“ - Белица започнува тендерска постапка за внатрешна реновирање на зградата на Читалиште „Георги Тодоров - 1885“ - Белица со Референтен број: CB006.2.21.107-W2. Тендерската постапка е во рамките на Проектот „Културен мост низ вековите“  реализиран со финансиска помош од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006

Тендерското досие е достапно на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://library.belitsa.com

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 03.01.2020 до 17.00 час. (локално време).

 

Евентуалните дополнителни информации поврзани со оваа тендерска постапка ќе бидат објавени на горенаведените веб-страници.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon