Тръжна процедура за Услуги за организиране на събития и промоция по проект CB006.2.23.055

12.11.2019

Тръжна процедура за Услуги за организиране на събития и промоция по проект CB006.2.23.055 

Референтен номер: CB006.2.23.055/PP1-1


Асоциация Туристически Съюз Струмица - Струмица стартира тръжна процедура за Услуги за организиране на събития и промоция, с реф. № CB006.2.23.055 / PP1-1. Тръжната процедура е стартирана по проект „Младите хора - новите промоутъри на културната идентичност на трансграничния регион” - Реф. № CB006.2.23.055, реализиран с финансова помощ от Interreg - ИПП Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020.

Тръжното досие е достъпно на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/   
https://www.bicc-sandanski.org/
http://startup-bgmk.eu/

 

Крайният срок за подаване на оферти е 12.12.2019, 15:00 (местно време).

 

Евентуална допълнителна информация, свързана с тази тръжна процедура, ще бъде публикувана на горепосочените уебсайтове.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon