Тендерска постапка за Услуги за организирање настани и промоција во рамките на проектот CB006.2.23.055

12.11.2019

Тендерска постапка за Услуги за организирање настани и промоција во рамките на проектот CB006.2.23.055

Референтен број: CB006.2.23.055/PP1-1


Здружението Туристички Сојуз Струмица - Струмица започнува тендерска постапка за Услуги за организирање на настани и промоција, со Реф. CB006.2.23.055 / PP1-1. Тендерската постапка е дел од имплементација на проектот „Младите лица - новите промотори на културниот идентитет на прекуграничниот регион“ - Реф. Бр. CB006.2.23.055, со финансиска помош од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020.

Тендерското досие е достапно на следниве веб-страници::

http://www.ipa-cbc-007.eu/   
https://www.bicc-sandanski.org/
http://startup-bgmk.eu/

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 12.12.2019, 15:00 (локално време).

 

Евентуалните дополнителни информации поврзани со оваа тендерска постапка ќе бидат објавени на горенаведените веб-страници.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon