Тръжна процедура за Ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на река Цапаревска - Фаза 2, Етап 1 за нуждите на Община Струмяни по проект CB006.2.12.120

15.10.2020

Тръжна процедура за Ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на река Цапаревска - Фаза 2, Етап 1 за нуждите на Община Струмяни по проект CB006.2.12.120

Референтен номер: CB006.2.12.120 – LP – Works 1


Община Струмяни възнамерява да възложи договор за извършване на ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на река Цапаревска - Фаза 2, Етап 1 за нуждите на Община Струмяни по проект CB006.2.12.120 в Община Струмяни, България с финансови средства помощ от Interreg-ИПП Програма за ТГС България-Северна Македония 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Тръжното досие е достъпно на разположение в Община Струмяни на адрес: пл. "7-ми април" 1, 2825 Струмяни, област Благоевград, България и е публикувано на уебсайта на възложителя: https: //www.strumyani. org / и на уебсайта на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 16.11.2020, at 17:00 ч. (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на уебсайта на възложителя: https://www.strumyani.org/ и на уебсайта на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/ .

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon