Тендерска постапка за поправка и реставрација за подобрување на спроводливоста на реката Цапаревска - фаза 2, фаза 1 за потребите на општина Струмјани во рамките на проектот CB006.2.12.120

15.10.2020

Тендерска постапка за поправка и реставрација за подобрување на спроводливоста на реката Цапаревска - фаза 2, фаза 1 за потребите на општина Струмјани во рамките на проектот CB006.2.12.120

Референтен број: CB006.2.12.120 – LP – Works 1


Општина Струмјани има намера да додели договор за работа за поправка и реставрација за подобрување на спроводливоста на реката Цапаревска - фаза 2, фаза 1 за потребите на општина Струмјани во рамките на проектот CB006.2.12.120 во општина Струмјани, Бугарија со финансиски средства помош од Interreg-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Северна Македонија 2014-2020, CCI бр 2014TC16I5CB006. Тендерската документација е достапна во општина Струмјани на адреса: плоштад „7-ми април“ бр.1, 2825 Струмјани, област Благоевград, Бугарија и е објавено на веб-страницата на договорниот орган: https: //www.strumyani. org / и на веб-страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 16.11.2020, at 17:00 ч. (локално време).

 

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган: https://www.strumyani.org/ и на веб-страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/ .

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon