Тръжна процедура за реконструкция и адаптиране на мултикултурен център в Кочани в рамките на проект CB006.2.21.028

28.08.2019

Тръжна процедура за реконструкция и адаптиране на мултикултурен център в Кочани в рамките на проект CB006.2.21.028

Референтен номер: CB006.2.21.028/01


Център за развитие на Източен район за планиране започва тръжна процедура за РЕКОНСТРУКЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА МУЛТИКУЛТУРЕН ЦЕНТЪР в Кочани, Република Северна Македония с реф. № CB006.2.21.028 / 01. Тръжната процедура е в изпълнение на проект „ Общото ни минало-път към съвместно бъдеще“ - CB006.2.21.028 / 01 с финансова помощ от Interreg - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република  Северна Македония 2014 - 2020. Тръжното досие е достъпна за проверка в Център за развитие на Източен район за планиране, ул. Ванчо Прке  119, втори етаж, 2000 Щип и публикуван на следните уебсайтове:
http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.eastregion.mk

 

Крайният срок за подаване на оферти е 04.10.2019 г., 10:00 часа (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси се публикуват на следните уебсайтове:
http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.eastregion.mk

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

 

Facebook icon
Twitter icon