Тръжна процедура за регулиране на река Дединска

29.11.2019

Тръжна процедура за регулиране на река Дединска

Референтен номер: CB006.2.12.142–PP1/TP1


Община Конче започва тръжна процедура за регулиране на река Дединска с референтен номер CB006.2.12.142 – PP1 / TP1. Тръжната процедура е стартирана по проект „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реализиран с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006.
Тръжното досие е достъпно на уебсайта на програмата и на уебсайта на Община Конче, както следва:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://konce.gov.mk/

 

Крайният срок за подаване на оферти е 30.12.2019, 14.00 (местно време).

 

Евентуална допълнителна информация, свързана с тази тръжна процедура, ще бъде публикувана на горепосочените уебсайтове.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon