Тендерска постапка за регулирање на Дединска река

29.11.2019

Тендерска постапка за регулирање на Дединска река

Референтен број: CB006.2.12.142–PP1/TP1


Општина Конче започнува тендерска постапка за регулирање на Дединска река со референтен број CB006.2.12.142-PP1 / TP1. Тендерската постапка е во рамките на Проектот „Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани“  реализиран со финансиска помош од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006

Тендерското досие е достапно на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://konce.gov.mk/

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 30.12.2019, 14.00 (локално време).

 

Евентуалните дополнителни информации поврзани со оваа тендерска постапка ќе бидат објавени на горенаведените веб-страници.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon