Тръжна процедура за повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска (етап II от фаза II) за нуждите на община Струмяни по проект CB006.2.12.142

15.10.2020

Тръжна процедура за повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска (етап II от фаза II) за нуждите на община Струмяни по проект CB006.2.12.142

Референтен номер: CB006.2.12.142 – PP2 – Works 1


Община Струмяни възнамерява да възложи договор за работа за повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска (етап II от фаза II) за нуждите на община Струмяни по проект CB006.2.12.142 в община Струмяни, България с финансова помощ от Interreg-ИПП Програма за ТГС България-Северна Македония 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Тръжното досие е достъпно на разположение в Община Струмяни на адрес: пл. "7-ми април", 2825 Струмяни, област Благоевград, България и е публикувано на уебсайта на възложителя: https: //www.strumyani. org / и на уебсайта на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 16.11.2020, at 17:00 ч. (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на уебсайта на възложителя: https://www.strumyani.org/ и на уебсайта на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/ .

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon