Тендерска постапка за зголемување на хидрауличната спроводливост на реката Цапаревска (фаза II од фаза II) за потребите на општина Струмјани во рамките на проектот CB006.2.12.142

15.10.2020

Тендерска постапка за зголемување на хидрауличната спроводливост на реката Цапаревска (фаза II од фаза II) за потребите на општина Струмјани во рамките на проектот CB006.2.12.142

Референтен број: CB006.2.12.142 – PP2 – Works 1


Општина Струмјани има намера да додели договор за работа за зголемување на хидрауличната спроводливост на реката Цапаревска (фаза II од фаза II) за потребите на општина Струмјани во рамките на проектот CB006.2.12.142 во општина Струмјани, Бугарија со финансиска помош од Interreg-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Северна Македонија 2014-2020, CCI бр 2014TC16I5CB006. Тендерската документација е достапна во општина Струмјани на адреса: плоштад „7-ми април“, 2825 Струмјани, област Благоевград, Бугарија и е објавено на веб-страницата на договорниот орган: https: //www.strumyani. org / и на веб-страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 16.11.2020, at 17:00 ч. (локално време).

 

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган: https://www.strumyani.org/ и на веб-страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/ .

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon