Тръжна процедура за организиране на събития, печат, транспорт, консултации и наемане на оборудване в Щип

23.10.2019

Тръжна процедура за организиране на събития, печат, транспорт, консултации и наемане на оборудване в Щип

Референтен номер: CB006.2.21.1078/01


Центърът за развитие на Източен планов регион стартира тръжна процедура за организиране на събития, печат, транспорт, консултации и отдаване под наем на оборудване в Щип, Република Северна Македония с реф. № CB006.2.21.1078 / 01. Тръжната процедура е в изпълнение на проект „Културен мост през вековете” - CB006.2.21.107 с финансова помощ от Interreg - ИПП Програмата за ТГС  между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020. Тръжната документация е налична за проверка в Център за развитие на Източен планов регион, ул. Ванчо Прке 119, втори етаж, 2000 Щип и е публикувана на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.eastregion.mk

 

Крайният срок за подаване на оферти е 22.11.2019, 10:00 (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси се публикуват на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  www.eastregion.mk

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon