Тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18 в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отдел „Вътрешни болести”

15.11.2019

Тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18 в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отдел „Вътрешни болести”

Референтен номер: T1


Община Гоце Делчев започва тръжна процедура за изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW на покрива на сграда с идентификатори 17395.501.7653.18 в УПИ XVI-763, кв. 138 по плана на град Гоце Делчев и ремонти на отделението по вътрешни болести в Гоце Делчев, България с реф. № Т1. Тръжната процедура е в рамките на изпълнение на проект „Благоприятни за климата здравни институции“ CB006.2.12.027 с финансова помощ от  Интеррег - ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020.

Тръжното досие е достъпно за проверка в ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-2 ул. "Царица Йоанна" 2, гр. Гоце Делчев 2900, България и публикувано на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

 

Крайният срок за подаване на оферти е 18.12.2019, 17:00 (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси се публикуват на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon