Тендерска постапка за изградба на фотоволтаични инсталации до 30 kW на покривот на зграда со идентификатори 17395.501.7653.18 во Регулиран земјен имот XVI-763, населба 138 на планот на градот Гоце Делчев и поправки на одделот за внатрешни болести

15.11.2019

Тендерска постапка за изградба на фотоволтаични инсталации до 30 kW на покривот на зграда со идентификатори 17395.501.7653.18 во Регулиран земјен имот XVI-763, населба 138 на планот на градот Гоце Делчев и поправки на одделот за внатрешни болести

Референтен број: T1


Општина Гоце Делчев започнува тендерска постапка за Изградба на фотоволтаични инсталации до 30 kW на покривот на зграда со идентификатори 17395.501.7653.18 во Регулиран земјен имот XVI-763, населба 138 на планот на градот Гоце Делчев и поправки на одделот за внатрешни болести во Гоце Делчев, Бугарија со Реф. Т1. Тендерската постапка е во рамките на имплементацијата на проектот „Климатски пријателски здравствени институции“ CB006.2.12.027 со финансиска помош од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020.

Тендерското досие е достапно за преглед во Општина Гоце Делчев-2 ул. „Царица Јоана“, 2900 Гоце Делчев, Бугарија и објавено на следните веб-страници:

 

ttp://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 18.12.2019, 17:00 (локално време).

 

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/; www.gotsedelchev.bg

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon