Тръжна процедура за доставка на мебелно оборудване на сградата на читалище "Георги Тодоров - 1885"

21.09.2020

Тръжна процедура за доставка на мебелно оборудване на сградата на читалище "Георги Тодоров - 1885"

Референтен номер: CB006.2.21.107-SU1


Читалище "Георги Тодоров - 1885", Белица стартира тръжна процедура за доставка на мебелно оборудване на сградата на читалище "Георги Тодоров - 1885" в рамките на проект CB006.2.21.107 в Белица, Благоевград с финансова помощ от Interreg - ИПП Програма за ТГС Република България - Република Северна Македония 2014-2020 г. Тръжното досие е достъпно за проверка в НЧ „Георги Тодоров - 1885", ул. „Владимир Поптомов" 95, Белица 2780, и публикувано на следните уебсайтове http://library.belitsa.com/ и на официалния уебсайт на програмата  http://www.ipa-cbc-007.eu .

 

Крайният срок за подаване на оферти е 30.10.2020, 17:00 ч. (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на уебсайта на възложителя: http://library.belitsa.com/ и на официалния уебсайт на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon