Тендерска постапка за набавка на опрема за мебел на зградата на Читалиште „Георги Тодоров - 1885“

21.09.2020

Тендерска постапка за набавка на опрема за мебел на зградата на Центарот на заедницата „Георги Тодоров - 1885“ 

Референтен број: CB006.2.21.107-SU1


Читалиште „Георги Тодоров - 1885“, Белица започнува тендерска постапка за набавка на опрема за мебел на зградата на Читалиште „Георги Тодоров - 1885“ во рамките на проектот CB006.2.21.107 во Белица со финансиска помош од  Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Република Бугарија - Република Северна Македонија 2014-2020. Тендерската документација е достапна на увид во Читалиште „Георги Тодоров - 1885“, ул. „Владимир Поптомов“ 95, Белица 2780 и е објавена на следната веб-страница http://library.belitsa.com/ и на официјалната веб-страница на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu .

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 30.10.2020, 17:00 ч. (локално време).

 

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган: http://library.belitsa.com/ и на официјалната веб-страница на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon