Тръжна процедура за доставка: „Доставка на оборудване за дигитализация” по проект CB006.2.21.072 „Светлина от миналото”

24.11.2021

Тръжна процедура за доставка: „Доставка на оборудване за дигитализация” по проект CB006.2.21.072 „Светлина от миналото”

Референтен номер: CB006.2.21.072 – BL 5.2 – Supply of equipment for digitalization


Исторически музей – Дупница възнамерява да възложи поръчка за доставка за „Доставка на оборудване за дигитализация” по проект CB006.2.21.072 „Светлина от миналото” по Втора покана за предложения №2014TC16I5CB006, финансирана по Interreg-IPA Трансгранично сътрудничество Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г., Реф. № CB006.2.21.072 – BL 5.2 – Доставка на оборудване за дигитализация. Тръжното досие е достъпно при Исторически музей – Дупница (официален адрес: ул. Христо Ботев 33, 2 600 Дупница, България) и е публикувано онлайн на сайта на Община Дупница (тъй като възложителят няма уебсайт) на https://www.dupnitsa.bg/section-137-content.html и на сайта на Програмата на адрес: http://www.ipa-cbc- 007.eu/bg/public-tenders.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 29.12.2021 г. до 17:00 ч. (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или уточнения/въпроси се публикуват на интернет страницата: https://www.dupnitsa.bg/section-137-content.html и на сайта на Програмата на адрес: http://www.ipa-cbc- 007.eu/bg/public-tenders.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

Facebook icon
Twitter icon