Тръжна процедура: Изпълнение на строителни работи по обект "Архитектурно и строително възстановяване на храм" Св. Църквата "Архангел Михаил", град Рила, финансиран по проект № CB006.1.21.104

04.12.2017

Тръжна процедура: Изпълнение на строителни работи по обект "Архитектурно и строително възстановяване на храм" Св. Църквата "Архангел Михаил", град Рила, финансиран по проект № CB006.1.21.104

 

Референтен номер: CB006.1.21.104 -04/Works/PP2-(2)

 

 

 

Община Рила възнамерява да възложи договор за работа за изпълнение на строителни работи на обект "Архитектурно и строително възстановяване на църквата" Св. Църквата "Архангел Михаил", гр. Рила, финансирана по проект № CB006.1.21.104, с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за ТГС България - Македония 2014 - 2020. Тръжната документация е на разположение за проверка в община Рила, адрес: 2630 Рила, пл. Възраждане №1, Република България и е публикуван на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.grad-rila.bg/index.php

 

Крайният срок за подаване на оферти е 08.01.2018, 17:30 (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.grad-rila.bg/index.php

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Files: 
Facebook icon
Twitter icon