Тръжна процедура: Изграждане на туристически локалитет Динкьут - място за спорт, отдих и развлечение

20.10.2017

Тръжна процедура: Изграждане на туристически локалитет Динкьут - място за спорт, отдих и развлечение

 

Референтен номер: CB006.1.21.183/Works/Gevgelija5

 

 

 

 

 

Община Гевгелия започва тръжна процедура за "Изграждане на туристически локалитет Динќут - място за спорт, отдих и развлечение" в рамките на проект "Утвърждаване на природните и културните ценности в граничния регион за по-добра видимост и подход", бр. CB006.1.21.183 с финансова помощ от програма Интеррег - ИПП ТГС България - Македония 2014-2020. Тръжната документация е достъпна в община Гевгелия на ул: Димитър Влахов № 4 ,, 1480 Гевгели и публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.gevgelija.gov.mk

 

Крайният срок за подаване на офертите е 20.11.2017, 16:00 часа местно време.

 

Възможни допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.gevgelija.gov.mk

 

Тръжната документация е достъпна ТУК

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon